เปิดตัวหนังสือ “การทำความเข้าใจการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) สำหรับสื่อมวลชน”

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “การทำความเข้าใจการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) สำหรับสื่อมวลชน” และเสวนา “แนวทางการจัดการจากการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) ในบริบทสิ่งแวดล้อม” วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.15 – 1ุ6.00 น. ณ SEA Junction หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “การทำความเข้าใจการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) สำหรับสื่อมวลชน”

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.15 – 13.45 น. ณ SEA Junction หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

1. ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/นิตยสารสารคดี
2. อรพิน ลิลิตวิศิษฏ์วงศ์ สื่อมวลชนอิสระ
3. ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม/ The Mekong Butterfly
4. เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไท
5. ผศ. เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

ผู้ดำเนินรายการ พนม ทะโน เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN)

เสวนาแลกเปลี่ยน: แนวทางป้องกันของภาคประชาชนจากการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP)

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ SEA Junction หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

1. สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
2. Pochoy P. Labog Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC)
3. ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
4. สมบูรณ์ คำแหง ภาคประชาชน
5. ภาณุ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)
6. Bobby Ramakant Health editor, CNS and corporate capture advisory group member ESCR Net

ผู้ดำเนินรายการ จิรพร คูหากาญจน์ สำนักข่าวรอยเตอร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ docs.google.com/forms