พบกับเสวนา ‘สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีกฎหมาย PRTR’ ที่จะพูดถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษ ทำไมเราจึงต้องรู้ว่าอากาศที่เราหายใจมีอะไร และเมื่อรู้แล้ว เราจะสามารถเตรียมตัวรับมือ อย่างไรได้บ้าง? สิทธิที่จะรับรู้ว่าเราสูดอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิทธิการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างไร

คุณรู้หรือไม่ว่าอากาศที่เราหายใจมีอะไรอีกบ้าง? 😷

พบกับเสวนา ‘สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีกฎหมาย PRTR🌍’ ที่จะพูดถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษ ทำไมเราจึงต้องรู้ว่าอากาศที่เราหายใจมีอะไร และเมื่อรู้แล้ว เราจะสามารถเตรียมตัวรับมือ อย่างไรได้บ้าง? สิทธิที่จะรับรู้ว่าเราสูดอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิทธิการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างไร

เมื่อกฎหมาย PRTR ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลมลพิษ แต่จะช่วยจัดการและการรับมือกับมลพิษ เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิที่ควรรับรู้ว่าเราสูดอะไรเข้าไปบ้าง

ผู้เสวนา

✅ Georgina LLOYD ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแล UNEP Asia Pacific

✅ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการ มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH)

✅ สมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบโดยชุมชน

✅ เปรมิกา บูลกุล ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์​ระเบิดไฟไหม้ “หมิงตี้เคมีคอล”

ดำเนินรายการโดย : กมล สุกิน บ.ก. สำนักข่าวกรีนนิวส์

พบกันวันที่

⏰ วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น.

📌 สถานที่ : มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 (Corner Space, 1stFloor) BACC

>> https://thaiprtr.com

LIVE : ‘สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีกฎหมาย PRTR’

#ThaiPRTR#OpenDataมลพิษ