เปิดตัวหนังสือ “การทำความเข้าใจการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) สำหรับสื่อมวลชน”

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “การทำความเข้าใจการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) สำหรับสื่อมวลชน” และเสวนา “แนวทางการจัดการจากการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP) ในบริบทสิ่งแวดล้อม” วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.15 – 1ุ6.00 น. ณ SEA Junction หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โกวิท โพธิสาร

September 21, 2022