[Upcoming Event]

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)

‘หนึ่งความฝัน’ กับการถูกฟ้องปิดปาก

23 กันยายน 2565 เวลา 13.15 – 16.00 น. ณ SEA Junction ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม | สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalist Association) 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล thaisej@outlook.com โทร. (66) 02 243 8739 มือถือ (66) 06 3682 289